Zapraszamy na Seminarium pn. „Formy wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” w dn. 28.04.2022 r.

W imieniu Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach zapraszamy do udziału w seminarium pn. „Formy wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. w godz.: 09:00 – 14:00 w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink przy ul. Teatralnej 17a w Katowicach.

W programie:

  • Informacje o formach wsparcia i dotacjach,
  • Spotkania z ekspertami,
  • Networking.

Poniżej agenda seminarium:

08.30 – 09.00  Rejestracja uczestników

09.00 – 09.10  Otwarcie spotkania – Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Katowice

09.10 – 09.40  Cele biznesowe, a dobór instrumentów wsparcia – Marcin Faruga, Specjalista ds. funduszy europejskich, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

09.40 – 10.10  Źródła finansowania – wsparcie przedsiębiorców z funduszy unijnych – Piotr Kucharski, Naczelnik Wydziału Zarządzania EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

10.10. – 10.40  Źródła finansowania i formy wsparcia skierowane do pracodawców – Ewa Klekot – Kierownik Referatu ds. projektów i szkoleń oraz Agnieszka Kowaluk – Kierownik Działu ds. instrumentów rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

10.40 – 11.40 Dotacje na usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP w województwie śląskim – Baza Usług Rozwojowych, Przedstawiciel BUR. Jak wejść na rynki zagraniczne? Wsparcie rozwoju firm w obszarze internacjonalizacji – oferta sieci Enterprise Europe Network dla MŚP z woj. śląskiego, Przedstawiciel EEN. Programy wsparcia eksportu dla MŚP województwa śląskiego – Daria Szafarczyk, Ekspert, Fundusz Górnośląski S.A.

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.30  Zabezpieczenia kredytów, pożyczek, leasingów oraz poręczenia wadialne dla MŚP z województwa śląskiego – Anna Caban, Z-ca Dyrektora, Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

12.30 – 13.00 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako innowacyjny partner w zakresie rozwoju i wsparcia finansowego firm z sektora MŚP – Tomasz Król, Dyrektor, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

13.00 – 13.30 Finansowanie działalności gospodarczej, projekt „Samodzielni” – Anneta Wojnarowicz, Specjalista , Stowarzyszenie MOST

13.30 – 14.00 Networking

14.00 Zakończenie seminarium

Liczba miejsc jest ograniczona, na seminarium obowiązują zapisy (https://rawaink.katowice.eu/event/seminarium-pn-formy-wspierania-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-z-wojewodztwa-slaskiego/), decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o punktualne przybycie.