Poręczenia zamiast wadium

Nasze poręczenia posiadają identyczną skuteczność prawną jak wpłata zabezpieczenia w formie pieniężnej, czy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.

Oferta

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy oferuje przedsiębiorcom poręczenia zapłaty wadium oraz poręczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości.

Podstawa prawna

Fundusz jest podmiotem, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.), co kwalifikuje:

  • poręczenie wadialne jako jedna z form wniesienia wadium, zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
  • poręczenia należytego wykonania umowy jako jedna z form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 450 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Kto może skorzystać?

Poręczenia udzielane są za podmioty przystępujące do przetargów prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium oraz gwarancji należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości.

Jak to działa?

Pakiet poręczeń wadialnych przyznajemy maksymalnie do kwoty 1 mln zł, umowa na 12 miesięcy już od 1 zł. W ramach pakietu przyznajemy poręczenia wadialne do konkretnego przetargu (do kwoty 1 mln zł), na okres do 120 dni, płatne według CENNIKA.

PAKIET 200 000 zł

WADIUM DO PRZETARGU 80 000 ZŁ

WADIUM DO PRZETARGU 50 000 ZŁ

WADIUM DO PRZETARGU 70 000 ZŁ

ZŁOŻENIE WNIOSKU

PRZYZNANIE PAKIETU

POJEDYNCZE PORĘCZENIA WADIALNE

Jak to działa?

ZŁOŻENIE WNIOSKU

PRZYZNANIE PAKIETU

WADIUM DO PRZETARGU 80 000 ZŁ

WADIUM DO PRZETARGU 70 000 ZŁ

WADIUM DO PRZETARGU 50 000 ZŁ

POJEDYNCZE PORĘCZENIA WADIALNE

Pakiet poręczeń wadialnych przyznajemy maksymalnie do kwoty 1 mln zł, umowa na 12 miesięcy już od 1 zł. W ramach pakietu przyznajemy poręczenia wadialne do konkretnego przetargu (do kwoty 1 mln zł), na okres do 120 dni, płatne według CENNIKA.

Kopania biznesu

 

Uzyskaj bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej!

Kopania biznesu

 

Uzyskaj bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej!

Zdobądź wiedzę czytając nasze najnowsze artykuły

Zdobądź wiedzę czytając nasze najnowsze artykuły

KONFERENCJA SUKCESJA W BIZNESIE – EDYCJA II – 22.09.2022 r. 31 sierpnia, 2022 - Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w… Czytaj dalej KONFERENCJA SUKCESJA W BIZNESIE – EDYCJA II – 22.09.2022 r.