Współpraca

Pośrednik finansowy

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert współpracy w zakresie udzielania poręczeń wadialnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego.

Wymagania dla Pośrednika Finansowego:

  • aktywna działalność na rynku finansowym,
  • współpraca z przedsiębiorcami startującymi w przetargach

Forma współpracy:

umowa cywilno-prawna

Wynagrodzenie:

indywidualnie negocjowane z Pośrednikiem

Miejsce składania ofert:

Ofertę współpracy należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice lub przesłać mailem na adres annac@rfp.pl, z dopiskiem: „Pośrednik Finansowy”.