Przetarg? Wadium? Poręczenie!

Przetargi stanowią dla wielu firm podstawowe narzędzie pozyskiwania zleceń. Szczególnie w ostatnich latach, kiedy niekorzystna koniunktura gospodarcza zmusiła przedsiębiorców do poszukiwania nowych kierunków zbytu dla oferowanych przez nich produktów i usług, udział w przetargach stał się nie tylko jedną z możliwości, ale często koniecznością.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firmy przystępujące do przetargu publicznego w roli oferentów, w większości przypadków zobowiązane są do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium. W przeważającej mierze sprowadza się to do wpłacenia swoistego rodzaju kaucji pieniężnej i zamrożenia środków, które mogłyby być w tym czasie inaczej wykorzystane lub do wykupu drogich gwarancji oferowanych przez banki i ubezpieczycieli. Warto zauważyć, że Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje jeszcze jedną możliwość wniesienia wadium, jaką jest poręczenie funduszu poręczeniowego. Co to są w takim razie fundusze poręczeniowe? Są to jednostki gospodarcze rozlokowane równomiernie na terenie całej Polski, których podstawowym celem działalności jest rozwój przedsiębiorczości. Jednym z takich podmiotów jest działający od ponad 20 lat w Katowicach: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. Fundusz w swojej ofercie posiada m.in. poręczenia wadialne. Jest to produkt innowacyjny, atrakcyjny cenowo w stosunku do innych rozwiązań oferowanych na rynku, który idealnie wpisuje się w potrzeby przedsiębiorców w obecnym czasie. Poręczenia wadialne posiadają identyczną skuteczność prawną, jak wpłata wadium w formie pieniężnej i są honorowane są przez wszystkie podmioty organizujące przetargi w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Są to m.in. miasta, gminy, powiaty, kompanie i holdingi węglowe oraz wszelkie inne podmioty zobligowane do realizacji postępowań przetargowych w oparciu o przepisy Ustawy PZP. Korzystanie z poręczeń wadialnych Funduszu pozwala firmom uczestniczyć w kilku postępowaniach przetargowych jednocześnie. Z wadium w formie poręczenia mogą skorzystać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę, oddział lub prowadzące inwestycje na terenie województwa śląskiego.