Współpraca

Home » Współpraca

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy

OFERTA WSPÓŁPRACY – POŚREDNIK FINANSOWY

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert współpracy w zakresie udzielania poręczeń wadialnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego.
Wymagania dla Pośrednika Finansowego:
aktywna działalność na rynku finansowym,
współpraca z przedsiębiorcami startującymi w przetargach
Forma współpracy:  umowa cywilno – prawna
Wynagrodzenie:  indywidualnie negocjowane z Pośrednikiem

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę współpracy należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice lub przesłać mailem na adres annac@rfp.pl, z dopiskiem: „Pośrednik Finansowy”.