Kontakt

Home » Kontakt
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

Telefon: 32 785 80 15 lub 32 785 85 85
Fax: 32 785 88 16
Adres siedziby: 40-045 Katowice, ul. Astrów 10, pokój 209

E-mail: biuro@wadia.pl lub biuro@rfp.pl

www: www.rfp.pl