Poręczenia wadialne

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. udziela poręczeń wadialnych przedsiębiorcom, którzy:

Prowadzą działalność gospodarczą od minimum 6 miesięcy

Posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (zatrudnienie poniżej 250 pracowników oraz suma bilansowa <43 mln € lub obroty <50 mln €)

Posiadają zarejestrowaną siedzibę lub oddział lub prowadzą inwestycje na terenie województwa śląskiego

Co oferujemy?

Pakiet poręczeń wadialnych

łączny limit poręczeń wadialnych o jakie może wnioskować przedsiębiorca

  • do wykorzystania przez okres 12 miesięcy
  • do wysokości 1 mln zł

Pojedyncze poręczenia

udzielane w ramach pakietu wadialnego

  • na okres do 120 dni
  • do wysokości 1 mln zł

Przykładowy pakiet poręczeń wadialnych

CENNIK ZA PORĘCZENIA WADIALNE

(do wyboru: Cennik STANDARD lub Cennik PREMIUM)

Cennik standard:

Lp.RODZAJ OPŁATY/PROWIZJIWYSOKOŚĆ
1.Opłata za rozpatrzenie wniosku0 zł
2.Prowizja przygotowawcza za udzielenie poręczenia pakietu wadialnego1 zł
3.Prowizja za pojedyncze poręczenie w ramach pakietu
(w zależności od okresu)
30 dni0,2% kwoty poręczenia, minimum 150 zł
60 dni0,4% kwoty poręczenia, minimum 150 zł
90 dni0,6% kwoty poręczenia, minimum 150 zł
120 dni0,8% kwoty poręczenia, minimum 150 zł
4.Poręczenie ekspres
(wydawane w ciągu 6h roboczych pracy Funduszu)
2 x prowizja z punktu 3.
5.Opłata za rezygnację
(po złożonym wniosku o poręczenie wadialne w ramach pakietu)
50 zł

UWAGA!

ŚRFP nie przyjmuje zwrotów odebranych oraz przesłanych elektronicznie Oświadczeń Poręczyciela o udzieleniu poręczenia wadialnego. 

Cennik ma charakter informacyjny, prowizja może zostać decyzją Zarządu ustalona na innym poziomie.

Cennik premium:

Lp.RODZAJ OPŁATY/PROWIZJIWYSOKOŚĆ
1.Opłata za rozpatrzenie wniosku0 zł
2.Prowizja przygotowawcza za udzielenie poręczenia pakietu wadialnego1 zł
3.Prowizja za pojedyncze poręczenie w ramach pakietu
(w zależności od okresu)
30 dni0,2% kwoty poręczenia, minimum 150 złRABAT
-10%
60 dni0,4% kwoty poręczenia, minimum 150 zł
90 dni0,6% kwoty poręczenia, minimum 150 zł
120 dni0,8% kwoty poręczenia, minimum 150 zł
4.Poręczenie ekspres
(wydawane w ciągu 6h roboczych pracy Funduszu)
2 x prowizja z punktu 3.
5.Opłata za rezygnację
(po złożonym wniosku o poręczenie wadialne w ramach pakietu)
50 zł

UWAGA!

ŚRFP nie przyjmuje zwrotów odebranych oraz przesłanych elektronicznie Oświadczeń Poręczyciela o udzieleniu poręczenia wadialnego.

Cennik ma charakter informacyjny, prowizja może zostać decyzją Zarządu ustalona na innym poziomie.