Kalkulator poręczeniowy

Home » Kalkulator poręczeniowy

Kalkulator kosztów poręczenia wadium

W celu obliczenia łącznych kosztów poręczenia wadium:
- należy ustawić pożądaną wysokość pakietu wadialnego
- następnie kwotę poręczenia wadium do pojedynczego przetargu.

Uwaga!
W ramach kwoty pakietu możesz złożyć wnioski o poręczenie kilku wadiów

1. Wpisz kwotę pakietu wadialnego

PAKIET WADIALNY
Kwota pakietu poręczeń:
Opłata:
Procentowa stawka prowizji:

2. Wpisz kwotę pojedynczego poręczenia wadium w ramach pakietu

PORĘCZENIE WADIUM W RAMACH PAKIETU
Kwota pojedynczego wadium:
Opłata:
Procentowa stawka prowizji:
Okres poręczenia:

Opłata łączna: